Kategorie


Kraj


Poslední přidané produkty

Nová chytrá tiskárna etiket s vynikajícím výkonem
Nová chytrá tiskárna etiket s vynikajícím výkonem
Nová průmyslová tiskárna etiket Brady Printer i5100 společnosti Brady Corporation je chytrá a snadno se používá. Nabízí vynikající...

Modernizované horní míchadlo se spodním uchycením zajišťuje účinné a vůči produktu šetrné míchání
Modernizované horní míchadlo se spodním uchycením zajišťuje účinné a vůči produktu šetrné míchání
Abychom zajistili účinnost vašich procesů a bezpečnost produktu, inovovali jsme opěrné ložisko na dně nádoby u míchadla Alfa Laval ALTB....

Panasonic uvádí nové vysokonapěťové relé - 60 A / 500 V
Panasonic uvádí nové vysokonapěťové relé - 60 A / 500 V
Řada EV je nejnovější a nejmenší 60 A relé (jmenovité napětí 500 V / 60A) pro stejnosměrné i induktivní nabíjení....

Infračervené termokamery Ti300 PRO a Ti400 PRO disponují vysokou teplotní citlivostí
Infračervené termokamery Ti300 PRO a Ti400 PRO disponují vysokou teplotní citlivostí
Snadná detekce i nepatrných teplotních rozdílů usnadňuje diagnostiku technických problémů....

HENNLICH uvádí na trh mikrokanálové výměníky
HENNLICH uvádí na trh mikrokanálové výměníky
Mikrokanálové výměníky dosahují stejných výkonů, jako klasické výměníky, jsou přitom několikanásobně menší a ...


Podrobnosti o produktu

Řídicí systém Workswell ThermoInspector
Řídicí systém Workswell ThermoInspector

Řídicí systém Workswell ThermoInspector


www produktu: www.workswell.cz/thermo-inspector/


zpětWorkswell ThermoInspector je inspekční systém pro monitoring, řízení a vyhodnocování procesů sváření plastů a kovů, vstupně-výstupní kontrolu, jakostní, termální a jiné testování během výroby. Systém umožňuje měřit, zaznamenávat a vyhodnocovat teplotní data v reálném čase a spolupracovat s moderními řídicími systémy typu PLC a PC. Systém má několik desítek úspěšných instalací v ČR i v zahraničí.

ThermoInspector se skládá z centrální vyhodnocovací jednotky se vstupně-výstupní kartou, operátorského dotykového panelu, termovizní kamery a kontrolního operátorského softwaru pro úplné ovládání inspekčního systému. Zákazník si může vybrat z několika variant podle jeho aktuálních požadavků a míry detailnosti výsledného testování. Hlavní součásti systému jsou:

- centrální jednotka s nainstalovaným inspekčním prostředím
- dotykové FULL HD LCD s montážní konzolí
- kalibrovaná termokamera v příslušné variantě
- klávesnice, myš a dotykové pero
- kabeláž a napájecí adaptéry

Systém ThermoInspector je také možné doplnit o celou řadu příslušenství, jako jsou ochranné průhledy, kryty, chlazení či vzduchové čištění. Pro případné velmi přesné měření lze doplnit ThermoInspector o kalibrační černé těleso a aktivovat měření v módu průběžné kalibrace.

Systém ThermoInspector je uzpůsoben na snadné připojení do řídicího systému pomocí digitálních vstupů a výstupů. Pomocí triggerovacího vstupu je dovoleno přesně řídit čas a délku kontroly. K dispozici jsou hned dva režimy funkce:

Triggerovaný mód – odstartovaný časově definovaný úsek měření (až 60krát za sekundu) s následným vyhodnocením celkové dynamiky během definovaného úseku.

Latchovaný mód – průběžné měření a vyhodnocení každého snímku (až 3krát za sekundu) plně řiditelné z PLC

Triggerovaný mód je vhodný pro měření velmi rychlých dějů, jako je sváření, pájení či řezání, kde je potřeba vyhodnocovat celý tepelný děj během i po procesu. Vyhodnocení je vždy provedeno po každém celém ději. Díky tomuto režimu je možné vyhodnocovat opakovatelnost daného děje a například korelačně vyhodnotit odchylky od správného postupu. Latchovaný mód je vhodný pro měření a průběžnou kontrolu kritických dějů jako je vyhodnocení plamene, kontrola teploty na vzorcích před lisovacím procesem či testování funkce zařízení. Díky tomuto režimu je možné kontrolovat pracovní podmínky během a před tepelným procesem.

Vlastnosti a přínosy systému ThermoInspector
- možnost kontrolovat kvalitu výroby a opakovatelnost jednotlivých tepelných dějů- možnost ověření pracovních podmínek během výroby a před výrobou – hlídání provozních podmínek, omezení a metodiky
- kontrolovat míru degradace výrobního děje – vady a únava materiálu, vady zařízení
- historický záznam statistických hodnoty během výrobního procesu
- detailní analýza teplotního zatížení výrobku během výroby – optimalizace aktuálního procesu a navržení vhodnějších postupů

Systém byl vyvinut v roce 2014 a je úspěšně prodáván v České republice a přes budovanou distribuční síť i do zahraničí.
Datum vložení: 2015/06/19 09:15:29 Datum modifikace: 2015/06/19 09:15:29

Jiné produkty z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.